Почистване на електрически бензинови инжектори с ултразвук

 Ако в работата на бензиновия двигател на вашия автомобил забелязвате някой от следните проблеми:

 • Нестабилен празен ход;

 • Понижена мощност;

 • Понижена динамика;

 • Детонации в смукателния колектор при резки натоварвания и др.

Причината за това би могла да бъде замърсяване на електрическите бензинови инжектори. По често силно замърсяване на инжекторите се наблюдава при двигатели работещи на газ или метан, като причината за това е липсата на поток от гориво, който да разтваря и отмива замърсяванията. Най често това замърсяване бива много фин прах примесен с маслени пари от вентилацията на картера.

          За отстраняване на проблема със замърсените бензинови инжектори ние ви предлагаме почистването им с ултразвук. Това е процес при който бензиновите електрически инжектори се поставят в ултразвукова вана пълна с почистваш разтвор. Разтрептеният разтвор с ултразвукова честота разбива замърсяванията върху инжекторите.  За да е по добър резултатът, по време на почистването ние комутираме инжекторите със специална апаратура като по този начин позволяваме разтрептеният разтвор да навлезе в пространството около "иглата" и да разбие замърсяванията там. Почистените вече инжектори се монтират на специализиран професионален стенд за проверка на дебит, течове и наблюдаване на спрейобразната форма на инжектираното гориво, симулирайки различни режими на работа. След почистване на електрическите бензинови инжектори с ултразвук работата на двигателя се подобрява значително, мощността респективно динамиката на автомобилa Ви се увеличава осезаемо.

  Устройство на бензинов ел. инжектор                                                 

 1. Гумен О пръстен служещ за уплътняване между инжектора и рейка, както и между инжектора и всмукателният колектор.

 2. Микрофилтър предотвратяващ попадането на твърди частици смесени с горивото между иглата и седлото на иглата. 

 3. Тяло на инжектора.

 4. Електромагнит когато този ел. магнит генерира импулс иглата се придърпва от седлото си и освобождава преминаване на гориво към двигателя.

 5. Игла това е фина подвижна механична част. В изключено състояние на инжектора, иглата седи плътно върху седлото и не позволява неуправляемо подаване на гориво към двигателя. Движението на иглата е в порядъка на няколко хилядни от сантиметъра.

 6. Седло механична част със специален профил съобразен с иглата. Този специален профил определя потока на гориво, както и спрей образната форма на излизащото от инжектора гориво.

 7. Предпазна капачка служи за изолиране на седлото от температурата на двигателя, също така предпазва иглата от повреда когато инжектора е демонтиран.

         Разполагаме с резервни "О" пръстени, микрофилтри и предпазни капачки при необходимост от подмяна.

 

 

 

Партньори

 

p>